Postup, ako využiť rekreačný poukaz na dovolenku na Slovensku


1

Skontrolujte, či spĺňate všetky podmienky na získanie rekreačného poukazu od vášho zamestnávateľa. Zistite, či vaša firma má viac ako 49 zamestnancov a či ste v nej odpracovali aspoň 24 mesiacov.

2

Požiadajte o rekreačný poukaz: Požiadajte svojho zamestnávateľa o rekreačný poukaz. Informujte sa u personálneho oddelenia alebo zamestnaneckej výhody, ako postupovať pri žiadosti a získaní poukazu.

3

Vyberte si dovolenku: Vyberte si dovolenku, ktorá vás zaujíma. Skontrolujte dĺžku pobytu, ceny a dostupné aktivity. Uistite sa, že vaša voľba spĺňa podmienky rekreačného poukazu.

4

Rezervujte si pobyt: Kontaktujte nás a rezervujte si svoj pobyt. Informujte nás o tom, že plánujete využiť rekreačný poukaz. Nájdeme voľný a vhodný termín pre vás. 

5

Platba a dokumentácia: Existujú dve možnosti platby. Buď zaplatíte prostredníctvom karty a po úspešnej transakcii vám poskytneme voucher a faktúru, ktorú budete potrebovať pre vašu firmu. Alebo ak váš zamestnávateľ nevyužíva elektronický rekreačný poukaz, predložíte mu účtovný doklad (faktúru) od ubytovacieho zariadenia najneskôr do 30 dní po skončení dovolenky.

6

Odošlite dokumenty zamestnávateľovi: Odošlite účtovný doklad (faktúru) od ubytovacieho zariadenia vášmu zamestnávateľovi. Uistite sa, že faktúra obsahuje vaše meno, termín pobytu a celkovú cenu pobytu.

7

Očakávajte preplatenie od vášho zamestnávateľa 🙂 

Uplatnite si rekreačný poukaz

Využite rekreačný poukaz na aktuálne pobytové balíky

Príďte si vychutnať výnimočný rezort nachádzajúci sa v tichom prostredí uprostred podtatranskej prírody, ktorá nás obklopuje. Prežite príjemné chvíle oddychu a aktívneho odpočinku v Resorte Lopušná Dolina s krásnym wellness.

Časté otázky pri využitý rekreačných poukazov

Nárok na príspevok má každý zamestnanec, ktorý pracuje vo firme s viac ako 49 zamestnancami aspoň 24 mesiacov a má pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy.

Po absolvovaní pobytu prinesiete zamestnávateľovi účtovný doklad (faktúru) za pobyt, a zamestnávateľ vám preplatí 55 % celkovej sumy, do maximálnej výšky 275 € / rok. Faktúra musí obsahovať názov zariadenia, kde sa pobyt uskutočnil, meno zamestnanca, termín a cenu pobytu.

 Zamestnávateľ je povinný prispievať 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však do výšky 275 € za kalendárny rok.

Áno, rekreačný príspevok môžete rozdeliť na viac pobytov. Suma do 275 € môže byť využitá na rôzne pobyty v priebehu kalendárneho roka.

Príspevok môžete využiť na ubytovanie najmenej na dve prenocovania na Slovensku, na pobytové balíky s ubytovaním a stravou, na služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním, a na mimoškolské aktivity počas prázdnin pre dieťa zamestnanca.

Príspevok môže byť realizovaný buď priamym preplatením nákladov na základe faktúry, alebo elektronickým rekreačným poukazom viazaným na danú osobu vo forme elektronickej platobnej karty. Konkrétny spôsob je potrebné dohodnúť so zamestnávateľom.

 Z ponuky si vyberiete pobyt, po úhrade dostanete účtovný doklad, ktorý predložíte zamestnávateľovi do 30 dní od skončenia rekreácie. Zamestnávateľ vám následne príspevok vyplatí.

Zamestnanec môže príspevok na rekreáciu využiť aj pre svojich rodinných príslušníkov, vrátane manžela/manželky, druha/družky, rodičov a osôb, s ktorými žije v jednej domácnosti a zúčastňujú sa na pobyte.

Áno, nárok na príspevok majú aj zamestnanci na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ak spĺňajú podmienky týkajúce sa dĺžky pracovného pomeru a veľkosti firmy.